ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym  2017 / 2018

Uczniowie klas I, II, III, IV, V ,VI,VII szkoły podstawowej
nie muszą kupować podręczników ani ćwiczeń
do przedmiotów obowiązkowych.
Zostaną one wypożyczone na cały rok szkolny 2017/ 2018 z biblioteki szkolnej.

Zasada ta nie dotyczy podręcznika do religii.
 Uczniowie uczęszczający na lekcje tego przedmiotu będą korzystać z następujących podręczników:

Klasa I : D. Kurpiński, J. Snopek „Żyjemy w Bożym świecie”. Podręcznik do nauki religii.
               (plus e-book na płycie CD). Wydawnictwo Jedność.

Klasa  II :D.Kurpiński „Idziemy do Jezusa”. Podręcznik do nauki religii. Z płytą CD
                 Wydawnictwo Jedność.

Klasa III:D.Kurpiński ,,Jezus jest z nami”. Zeszyt ćwiczeń z płytą CD. Wydawnictwo
                Jedność.

Klasa IV : K.Mielnicki „Miejsca pełne BOGActw”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Wydawnictwo Jedność.

Klasa V :  K.Mielnicki „Spotkania ubogacające” Podręcznik i ćwiczenia do nauki religii dla kl.5
                szkoły podstawowej. Wydawnictwo Jedność.

Klasa VI: K.Mielnicki ,,Tajemnice bogatego życia” .Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły
                    podstawowej.  Wydawnictwo Jedność.

Klasa VII: K.Mielnicki ,,Błogosławieni ,którzy szukają Jezusa”. Podręcznik do religii dla
                    klasy  VII szkoły podstawowej .Wydawnictwo Jedność.