Dostęp do dziennika elektronicznego-wniosek

W celu uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego systemu UONET+ należy przekazać wychowawcy adres e-mail rodzica, ucznia,
oraz wypełnić i przekazać wniosek o dostęp do dziennika. 

Wniosek do pobrania Wniosek-na-dostęp-do-dziennika-elektronicznego 

Instrukcja uzyskania dostępu do e-dziennika.