Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu
ul. Słowackiego 2-klasy I-VII
tel:757322270
sekretariat@sp2.boleslawiec.pl

W nowym roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas: I, II, III, IV, V, VI, VII
Szkoły Podstawowej nr 2 będą realizować obowiązek szkolny
w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 2.

 Lokalizacja budynku – z dniem 1.09.2017 r. MZS 3 przestaje istnieć.
Powstaje Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu