MATEMATYK Z BŁYSKIEM – zest. 3.

MATEMATYK Z BŁYSKIEM

ZESTAW III

  1. Ania dostaje 38 zł kieszonkowego, z czego 14 zł wydaje na słodycze. Jej koleżanka Ola przeznacza na słodycze 9,20 zł, co stanowi 0,25 jej kieszonkowego. Która z nich ma większe kieszonkowe? Która wydaje mniej na słodycze? O ile mniej?
  2. Pewne urządzenie rozpoczęło pracę 1 kwietnia o godz. 8.00 i pracowało 1000 godzin. Kiedy wyłączono to urządzenie?
  3. Jaś zjada pizzę w ciągu 10 minut, Małgosia w 15 minut. W ile minut zjedzą razem wspólną pizzę?
  4. Pewien samochód spala 5 litrów benzyny na sto kilometrów, a litr benzyny kosztuje 3 zł. Jaką odległość przejedziemy tym samochodem za równowartość biletu autobusowego w cenie 1 zł 50 gr?
  5. Do sporządzenia ogromnego omletu użyte zostały jajka z 6 tuzinów pojemników, z których każdy zawierał tuzin jaj. Z ilu jaj zrobiono ten omlet?

 

 

TERMIN ODDANIA 20.12.2018 r.