SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BOLESŁAWCU

Skład Prezydium

 

Przewodnicząca SU:                         Urszula Bodziona      (VII b)

Z-ca Przewodniczącej SU:              Wiktoria Kolińska     (VI a)

Skarbnik SU:                                     Wiktor Ostrowski     (VII a)

Sekretarz SU:                                    Aleksandra Oleksy    (VI b)

 

II Sekcje SU

 1) Sekcja wolontariatu:

 Oliwia Techmańska (VII A)

Marcin Koziarski (VII B)

Nikola Kosińska (VI A)

Kacper Kędzia (VI B)

Aleksandra Graszka (VI C)

Wiktoria Jałowiecka (V A)

Miriana Starzewska (V B)

 

2) Sekcja plastyczna:

Kornela Nawrot (VII A)

Justyna Pankowska (VII B)

Jakub Błaszczyk (VI B)

Wiktoria Anioł (V B)

Aleksandra Mazurek (IV A)

Olga Bajer (IV A)

Anastazja Snopek (IV B)

Zuzanna Górczyńska (IV B)

Sandra Niemczyn (IV C)

 

 

3) Sekcja muzyczna:

Grupa DJ-ów:

Oliwia Techmańska (VII A)

Kornela Nawrot (VII A)

Justyna Pankowska (VII B)

 

 

Grupa dyskotekowej listy przebojów i muzycznych przerw:

Oliwia Techmańska (VII A)

Kornela Nawrot (VII A)

Maja Podgórna (VII A)

Aleksandra Oleksy (VI B)

Jakub Błaszczyk (VI B)

Kacper Kędzia (VI B)

 

 

4) Sekcja gazetkowa:

Maja Podgórna (VII A)

Kornela Nawrot (VII A)

Oliwia Techmańska (VII A)

Paulina Styczyńska (VI A)

Wiktoria Kolińska (VI A)

Aleksandra Graszka (VI C)

 

5) Skrzynka pomysłów:

 Mateusz Danielewicz (V B)