Spis podręczników

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej nie muszą kupować podręczników ani ćwiczeń do przedmiotów obowiązkowych. Książki zostaną wypożyczone na rok szkolny
2018/ 2019 z biblioteki.

Zasada ta nie dotyczy podręcznika do religii. 

Uczniowie uczęszczający na lekcje tego przedmiotu będą korzystać z następujących podręczników:

Klasa I : D. Kurpiński, J. Snopek „Żyjemy w Bożym świecie”. Podręcznik do nauki religii.
               (plus e-book na płycie CD). Wydawnictwo Jedność.

Klasa  II :D.Kurpiński „Idziemy do Jezusa”. Podręcznik do nauki religii. Z płytą CD
                 Wydawnictwo Jedność.

Klasa III:D.Kurpiński ,,Jezus jest z nami”. Zeszyt ćwiczeń z płytą CD. Wydawnictwo Jedność.

Klasa IV : K.Mielnicki „Miejsca pełne BOGActw”. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.
                Wydawnictwo Jedność.

Klasa V :  K.Mielnicki „Spotkania ubogacające” Podręcznik i ćwiczenia do nauki religii dla
                  kl. 5 szkoły podstawowej. Wydawnictwo Jedność.

Klasa VI: K.Mielnicki „Tajemnice bogatego życia” .Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły
                    podstawowej.  Wydawnictwo Jedność.

Klasa VII: K.Mielnicki Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”. Podręcznik do religii dla
                    klasy  VII szkoły podstawowej .Wydawnictwo Jedność.

Klasa VIII: K.Mielnicki „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” – Podręcznik do religii dla
                kl.VIII