ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

Informacja na rok szk. 2019/2020 – wkrótce.