ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

 

 

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu Ministra Sportu „Szkolne Kluby Sportowe” rozliczane przez SZS we Wrocławiu

 

1                   SKS – piłka nożna Piotr Bajer 2
2                   SKS – piłka koszykowa Grzegorz Jankowski 2
3                   SKS – piłka siatkowa Adrian Graczyk 1
 

Indywidualne programy nauczania

 

1                   Indywidualny program nauczania języka polskiego Małgorzata Janowska 1
2                   Indywidualny program nauczania języka angielskiego Katarzyna Wierzejska 1
3                   Indywidualny program nauczania matematyki Ewa Szajwaj 1
 

Zajęcia społeczne

 

1                   Zajęcia psychoedukacyjne z elementami wolontariatu

 

Olimpia Salwerowicz

Anna Rosłanowska – Choryłek

1
2 Zajęcia wyrównawcze z  języka polskiego dla klasy 8b. Anna Kozłowska 1
3 Zajęcia wyrównawcze z  matematyki dla klasy 8b i 8a. Beata Pełka 2
 

Zajęcia realizowane w ramach projektu „Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku

 

  Zajęcia Prowadząca / Prowadzący
1                   Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas VIII dla uczniów S. P. nr 2 Katarzyna Zięba
2                   Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas III dla uczniów G. S. nr 3 Ewa Szajwaj
3                   „W roli głównej – matematyka”; zajęcia dodatkowe Maria Subik
4                   Zajęcia wyrównawcze z fizyki uczniów G. S. nr 3 Zdzisław Zarzycki
5                   Zajęcia wyrównawcze z chemii dla uczniów G. S. nr 3 Anna Chabiniak
6                   Zajęcia wyrównawcze z biologii dla uczniów G. S. nr 3 Dorota Marusiak
7                   Zajęcia wyrównawcze z geografii dla uczniów G. S. nr 3 Aleksandra Jaskowska
8                   „Domowe laboratorium chemiczne” – zajęcia utrwalające wiedzę i umiejętności z chemii dla uczniów G. S. nr 3 Anna Chabiniak
9                   Podstawy programowania z klockami Lego Mindstorms Piotr Korczowski
10               Zajęcia terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata Justyna Paszek
Sylwia Łukasiwicz – Nawieśniak
11               „Sposób na stres”- trening umiejętności radzenia sobie z emocjami i unkcjonowaniem społecznym dla uczniów G. S. nr 3 i S. P. nr 2 Wioleta Walęga
12               ,,Równaj w górę” – zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla uczniów G. S. nr 3 Agnieszka Szulc-Jednoróg
13               Zespół wyrównawczy z języka angielskiego dla uczniów G. S. nr 3 Błażej Dzikowski
14               Koło zainteresowań z języka angielskiego dla uczniów G. S. nr 3 Błażej Dzikowski
15               Koło zainteresowań z języka niemieckiego dla uczniów G. S. nr 3 Agnieszka Szulc-Jednoróg
16               „Z matematyką na ty” – zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV, V, VI i VII S. P. nr 2 Beata Pełka
Katarzyna Zięba
Karolina Dzierwa
17               „Od Alfy do Omegi” – zajęcia rozwijające zainteresowania matematyką Beata Pełka
18               „Przyroda wokół nas” – zajęcia wyrównawcze z przyrody dla klas IV – VII uczniów S. P. nr 2 Karolina Dzierwa

Dorota Marusiak

19               Koło przyrodników Agnieszka Śliwa
20               TIK dla najmłodszych – zajęcia informatyczne dla uczniów klas IV – V S. P. nr 2 Piotr Korczowski
21               Podstawy programowania w programie Scratch w klasach VI i VII S. P. nr 2 Piotr Korczowski
22               Zespół wyrównawczy z języka angielskiego dla uczniów klas IV – VII S. P. nr 2 Grażyna Symonowicz
23               „English is easy” zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klas IV – VII S. P. nr 2 Agnieszka Gerwatowska
24               Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla uczniów klas IV – VII S. P. nr 2 Katarzyna Szymczykowska
25               Koło zainteresowań z języka niemieckiego dla uczniów klas IV – VII S. P. nr 2 Katarzyna Szymczykowska
26               Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla uczniów klas VII S. P. nr 2 Zdzisław Zarzycki
27               Zajęcia wyrównawcze z chemii dla uczniów klas VII S. P. nr 2 Anna Chabiniak
28               Zajęcia wyrównawcze z biologii dla uczniów klas VII S. P. nr 2 Agnieszka Śliwa
29               Zajęcia wyrównawcze z geografii dla uczniów klas VII S. P. nr 2 Aleksandra Jaskowska
30               Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I – III uczniów S. P. nr 2 Beata Czeladka
Joanna Filistyńska
31               „Koło nie – wielkich matematyków” – zajęcia rozwijające zainteresowania matematyką dla uczniów klas I – III S. P. nr 2 Jolanta Borysiuk
32               „Ekoludki” – zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I – III S. P. nr 2 Joanna Sołkiewicz
33               „Klub wiewiórki” – dodatkowe zajęcia z przyrody dla uczniów klas I – III S. P. nr 2 Małgorzata Oleś
34               „Dzieciaki – gliniaki na ceramicznym szlaku” – zajęcia regionalno – przyrodnicze
dla uczniów klas I – III dla uczniów S. P. nr 2
Jarosława Baran
35               Zajęcia z komunikacji społecznej dla uczniów klas I – III S. P. nr 2 Sylwia Łukasiewicz -Nawieśniak
Beata Wysocka