Integracja, adaptacja, akceptacja.

Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku

  W ramach realizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego projektu nr 9/8-2017/OG-FAMI „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i realizowane będą  zajęcia na terenie naszej szkoły mające na celu pomoc uczniom- obywatelom państw trzecich w zakresie integracji i adaptacji w nowym środowisku, a także uczniom pochodzenia polskiego lub innego kraju Unii Europejskiej poprzez działania zwiększające świadomość na temat zjawiska migracji i korzyści płynących z obecności różnych grup cudzoziemców w społeczeństwie.

     W naszej szkole zostało uruchomionych 6 różnych form wsparcia dla grup zajęciowych w których będzie uczestniczyło 16 uczniów obywateli państw trzecich oraz 17 uczniów pochodzenia polskiego.

  • 2 grupy zajęć dydaktycznych z j. polskiego
  • 2 grupy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody
  • 2 grupy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki
  • 1 grupa zajęć integracyjnych sportowych
  • 1 grupa zajęć integracyjnych kulinarnych
  • Indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

       W ramach projektu szkoła będzie również wyposażona w pomoce dydaktyczne i materiały niezbędne do realizacji wymienionych form wsparcia, które  wzbogacą bazę dydaktyczną szkoły.

Projekt nr 9/8-2017/OG-FAMI  pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji