Integracja, adaptacja, akceptacja.

Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku

 W ramach realizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego projektu nr 9/8-2017/OG-FAMI „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji w bieżącym roku szkolnym ponownie realizowane będą zajęcia na terenie naszej szkoły mające na celu pomoc uczniom- obywatelom państw trzecich w zakresie integracji i adaptacji w nowym środowisku, a także uczniom pochodzenia polskiego lub innego kraju Unii Europejskiej poprzez działania zwiększające świadomość na temat zjawiska migracji i korzyści płynących z obecności różnych grup cudzoziemców w społeczeństwie.

W naszej szkole zostało uruchomionych 6 różnych form wsparcia dla grup zajęciowych w których będzie uczestniczyło 18 uczniów obywateli państw trzecich oraz 12 uczniów pochodzenia polskiego.

  • 3 grupy zajęć dydaktycznych z j. polskiego

  • 1 grupa zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przyrody

  • 1 grupa zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki

  • 1 grupa zajęć integracyjnych sportowych

  • 1 grupa zajęć integracyjnych kulinarnych

W ramach projektu szkoła będzie również wyposażona w pomoce dydaktyczne i materiały niezbędne do realizacji wymienionych form wsparcia, które wzbogacą bazę dydaktyczną szkoły.

 

Projekt nr 9/8-2017/OG-FAMI  pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji