Moduł VI

Uczniowie z SP nr 2 w Bolesławcu zrealizowali zadanie modułu 6. Kodowaliśmy Liczbę Pi z związku z obchodami Święta tej Liczby, uzupełnialiśmy sudoku matematyczne po czym na tablicy interaktywnej wykonywaliśmy wspólnie zadania z kodowania na Matzoo. Uczniowie byli zainteresowani zadaniami choć niektórzy dopiero uczyli się uzupełniania sudoku.