SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

W Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Bolesławcu otwarta została „Sala Doświadczania Świata”.
Jest ona przede wszystkim miejscem terapii, ale również zabawy rekreacyjnej i wielozmysłowej dla osób z zaburzeniami, która zapewnia im stymulację i odprężenie za pomocą zapachu, dotyku, dźwięku, koloru i światła. Sala wyposażona jest w sprzęty które umożliwiają pobudzanie zmysłów, a jednocześnie zredukowanie bodźców zbędnych.
Sala przeznaczona jest dla osób które nie potrafią doświadczać siebie i otoczenia-bodźce zewnętrzne to dla nich chaos. Może to być wynikiem różnego rodzaju niepełnosprawności, chorób, depresji, nerwic ,nadpobudliwości psychoruchowej. Z Sali mogą korzystać zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne, ale także dorośli.
Nowatorska metoda terapii stosowana w Sali Doświadczania świata to metoda Snoezelen- czyli tzw. stan niemyślenia niewykonywania zadań, tylko bycia i odczuwania. W tej metodzie terapii zmysły zaangażowane są na głębokości, a nie na szerokości. Uczestnik może zajmować się tylko jednym wybranym przez siebie zmysłem bez konieczności skupiania się na pozostałych.

Po terapii prowadzonej metodą Snoezelen następuje szereg pozytywnych zmian wśród jej uczestników min. zmniejszenie zachowań apatycznych i agresywnych- np. dzieci nadpobudliwe wyciszają się, dzieci wycofane eksplorują.