Moduł IV

Uczniowie SP nr 2 w Bolesławcu zrealizowali moduł 4 „Matematyczne układanki”. Z zapałek układaliśmy matematyczne działania i zmienialiśmy układ zapałki w działaniu lub tak, aby otrzymać dany wynik. Tworzyliśmy również bryły z zapałek i plasteliny oraz różne figury z patyczków higienicznych. Przy okazji powtórzyliśmy wiadomości na temat rodzajów trójkątów, kątów oraz własności figur płaskich. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w realizacji tego modułu🔺️🟦🟠🔶️