Pismo przewodnie

 

KONKURS

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ DEMOSTENESEM!

DOLNOŚLĄSKI UCZEŃ MISTRZEM MOWY POSLKIEJ im.Moniki Kalinowskiej

 

Szanowni Państwo!

Jednym z wyzwań świata współczesnego jest umiejętność skutecznej autoprezentacji, odwagi w głoszeniu własnych poglądów oraz czynny udział zaangażowanych obywateli w życiu społeczeństwa.

Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej edycji konkursu, który pozwoli uczennicom/uczniom na zaprezentowanie w ciekawej formie własnych przemyśleń na temat otaczającej ich rzeczywistości, zwrócenie uwagi na pozytywne i negatywne aspekty życia młodych ludzi.

Konkurs pod hasłem „I Ty możesz zostać Demostenesem! Dolnośląski uczeń Mistrzem Mowy Polskiej” skierowany jest do uczennic / uczniów klas VII – VIII dolnośląskich szkół podstawowych oraz klas I i II szkół ponadpodstawowych.

Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Bolesławiec.