Dzień Praw Dziecka

20 listopada to wyjątkowy dzień. Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA.
Konwencja gwarantuje prawa dzieciom, niezależnie od koloru skóry, wyznania, pochodzenia czy miejsca zamieszkania.
Przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989r. Polska była inicjatorem jej uchwalenia.
W świetlicy szkolnej w tygodniu poprzedzającym Dzień Praw Dziecka ( który w tym roku wypadał w niedzielę) podjęliśmy wiele działań, aby uświadomić dzieciom ich prawa. Odbywaliśmy  rozmowy, dzięki którym uczniowie dowiedzieli się o swoich prawach. Wykonaliśmy wspólnie gazetkę oraz książeczkę o prawach dzieci.