Godziny pracy świetlicy

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 – 15:30
Dni ustawowo wolne w danym roku szkolnym są dniami, kiedy świetlica jest nieczynna.

Wychowawcy świetlicy szkolnej:

p. Beata Wysocka, p. Jolanta Wójcik, p. Teresa Góra, p. Anna Kot.