Program doradztwa zawodowego

 Program realizacji doradztwa zawodowego

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu

 na rok szkolny 2021/2022

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. 2019, poz. 325)

Program doradztwa zawodowego 2021-2022