Program doradztwa zawodowego

 

Program realizacji doradztwa zawodowego

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu

 na rok szkolny 2020/2021

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. 2019, poz. 325)

Program realizacji doradztwa zawodowego