PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Wymagania edukacyjne z edukacji wczesnoszkolnej: 


PZO z języka angielskiego:


PZO z języka polskiego:


PZO z j.niemieckiego:


PZO z historii:


PZO z wiedzy o społeczeństwie :

 


PZO z matematyki:


 PZO z biologii i przyrody:


PZO z chemii:


PZO z fizyki:


 PZO z techniki:


PZO z informatyki:


PZO z edukacji dla bezpieczeństwa:


PZO z plastyki:


PZO z wychowania fizycznego: