Powitanie wiosny

W świetlicy szkolnej przywitaliśmy wiosnę, wykonując prace plastyczne, żeby ozdobić naszą salę. Pojawiły się pierwsze kwiaty na gazetkach ściennych, na drzwiach zawiesiliśmy wspólnie wykonaną pracę – kwitnącą jabłoń. Witaj wiosno!