Dzień Olimpijski w Szkole Podstawowej nr 2

W Szkole Podstawowej nr 2 odbył się zaplanowany na 11 czerwca „Dzień Olimpijski”. Uczniowie już podczas rozpoczęcia wydarzenia na szkolnym boisku mogli „poczuć”, z czym wiąże się olimpijski ceremoniał – zawisła flaga, odegrano hymn. Zabrakło tylko olimpijskiego znicza…     

Następnie p. Grzegorz Jankowski zaprezentował historię Igrzysk Olimpijskich. Mówił o początkach tej wspaniałej idei sięgającej czasów starożytnej Grecji, wspomniał o przyczynach wprowadzenia zakazu organizacji igrzysk, a także o inicjatywie barona Pierre’a de Cubertina, dzięki której igrzyska olimpijskie wznowiono i możemy się nimi cieszyć do dzisiaj. Akcentem artystycznym było zaprezentowanie przez uczennicę Olimpię Pietraszewską jednego z wierszy o tematyce sportowej, pochodzącego z tomiku poetyckiego Kazimierza Wierzyńskiego pt. „Laur olimpijski”. Autor utworu zdobył złoty medal podczas IX Igrzysk Olimpijskich w 1928 r. w konkursie literatury i sztuki.        

Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor Irena Sikora-Kołodyńska, która przed zmaganiami sportowymi życzyła wszystkim udanej zabawy, rywalizacji w duchu „fair play” oraz pamiętania o tym, że choć wynik się liczy, to i tak „najważniejszy jest sam udział”.

W dalszej części imprezy młodzież brała udział w grach i zabawach sportowych, których celem było spędzenie tego czasu w sposób aktywny. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie: były konkursy piłkarskie i koszykarskie, gra w klasy, „Boule” i „Palanta”, a także turniej streetballa oraz piłki nożnej. Wszyscy uczestnicy bawili się świetnie, nie zapominając, że olimpijskie motto: Citius, Altius, Fortius („Szybciej, wyżej, silniej”) powinno być zarezerwowane głównie dla zawodowych sportowców.

Info. Piotr Bajer