Rekrutacja do klas pierwszych w SP2 w Bolesławcu

Zestaw dokumentów potrzebnych do rekrutacji dziecka do klasy 1 SP2 w Bolesławcu.

  1. Zarządzenie PM Bolesławiec. ZARZĄDZENIE NR 32/2019 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 28 stycznia 2019 r  >>pobierz.  
  2. UCHWAŁA NR XLIV/455/2018 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 31 stycznia 2018 r.  >>pobierz.  
  3. Z G Ł O S Z EN I E DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BOLESŁAWCU NA ROK SZKOLNY 2019/2020  >>pobierz.  
  4. W N I O S E K o przyjęcie dziecka spoza obwodu  >>pobierz.  
  5.  Załącznik nr 1 do Wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu   kandydata mieszkającego poza obwodem szkoły  >>pobierz.  
  6.  Oświadczenie woli rodzica/prawnego opiekuna  >>pobierz.
  7. UCHWAŁA NR VI/67/2019 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Gminy Miejskiej Bolesławiec od dnia 1 września 2019 roku.  >>Czytaj akt prawny.