W świecie mitologii

W ramach Święta Wiosny uczniowie klas VI przenieśli się do świata starożytnej Grecji i Rzymu i wzięli udział w wyścigach rydwanów. Dzieci zdobiły antyczne wazy, lepiły z plasteliny mityczne potwory, dopasowywały związki frazeologiczne i wyjaśniały pojęcia związane z kulturą antyczną. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą z zakresu mitologii i pomysłowością w wykonywaniu zadań, czego efektem były przepiękne prace. Zajęcia przygotowała pani Elżbieta Grzyb i Anna Kozłowska.