Plan pracy SzPZ na rok szkolny 2018-2019

PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

NA ROK SZKOLNY 2018 /2019

Główny kierunek programu

„Promocja zdrowia poprzez intensywną realizację ścieżki edukacji zdrowotnej na godzinach wychowawczych.

L.p. Działania – formy realizacji Wykonawcy Monitorowanie- termin,osoba Dokumentacja
1. Przypomnienie celów programu Szkoły Promującej Zdrowie. wychowawcy kl. I-VIII wrzesień 2018 dokumentacja wychowawcy
2. Przedstawienie propozycji działań promujących zdrowie w roku szkolnym 2018/2019 do realizacji podczas godzin wychowawczych. wychowawcy kl. I-VIII

koordynator

październik 2018 SzPZ dokumentacja

SzPZ-sprawozdanie

3. Klasowe obchody Światowego Dnia Jabłka

Obchody innych wybranych działań wg. propozycji

wychowawcy kl. I-VIII 28 września 2018

cały rok szkolny

zdjęcia –sprawozdania

informacje na stronie internetowej

4. Pogadanki na temat higieny osobistej wychowawcy

pielęgniarka szkolna

pracownik Sanepidu

cały rok sprawozdania
5. Realizacja programów dotyczących bezpieczeństwa  uczniów- fizycznego i psychicznego wychowawcy kl. I-VIII cały rok sprawozdania
6. Realizacja  programów profilaktycznych realizowanych w szkole wychowawcy kl. I-VIII cały rok sprawozdania
7. Promocja  zdrowia według propozycji, inwencji wychowawców podczas godzin wychowawczych wychowawcy kl. I-VIII cały rok opisy, zdjęcia, sprawozdania,

informacje na stronie internetowej szkoły

8 Klasowe wigilie – spożywanie potraw

wigilijnych z elementami zdrowej żywności

wychowawcy, rodzice grudzień 2018r. zdjęcia

 

Cel: Utrwalenie prawidłowych nawyków zdrowotnych

*************************************************************************************

Promowanie zdrowego stylu życia Działania – formy realizacji Wykonawcy Monitorowanie- termin,osoba Dokumentacja
Wspólne spożywanie II śniadań w kl. I-III wychowawcy

uczniowie

cały rok szkolny

wicedyrektor

zdjęcia

sprawozdanie

Spożywanie  II śniadań zakupionych  w sklepiku ze zdrową żywnością w kl. I– VIII wychowawcy

uczniowie

cały rok szkolny

wicedyrektor

zdjęcia

sprawozdanie

Światowy Dzień Jabłka

*zajęcia kulinarne- sporządzanie II śniadań z wykorzystaniem jabłek,prace plastyczne, piosenki,zabawy

wychowawcy kl. I-VIII

 

wrzesień 2018r.

koordynator SzPZ

sprawozdanie , fotorelacja
Udział w ogólnopolskim projekcie „Śniadanie daje moc”. Udział w konkursie „Misje śniadaniowe”. Zgłoszenie klas do konkursu.  

wychowawcy kl. I-III

 

8 listopada 2018r.

koordynator SzPZ

sprawozdanie , fotorelacja
Klasowe obchody Dnia Buraka– ciekawostki ,właściwości zdrowotne, degustacja buraka oraz przetworów z buraka

Picie zdrowej wody ze źródełka wody pitnej w naszej szkole

 

wychowawcy kl. I-VIII

 

wychowawcy

koordynator SzPZ

 

24 listopada 2018r.

koordynator SzPZ

cały rok szkolny

 

 

sprawozdanie , fotorelacja

zdjęcia-sprawozdanie

Cukierek zastąp zdrową przekąską -zachęcanie do zdrowego obchodzenia klasowych urodzin w postaci np. owoców wychowawcy

 

cały rok szkolny

 

zdjęcia
Promocja zdrowia podczas szkolnego festynu – utworzenie stanowiska –promujemy zdrowie.

Sporządzenie mini kanapek ze zdrowymi produktami. Promocja źródlanej bolesławieckiej wody –luty.

Degustacja wody smakowej i koktajli owocowo-warzywnych -maj .

 

zespół ds. promocji zdrowia

PWiK

luty 2019r./maj 2019r.

wicedyrektor

koordynator SzPZ

sprawozdanie , fotorelacja
Współpraca z Zespołem Szkół Ogólnokształcących przy ul. Komuny Paryskiej – warsztaty kulinarne dla kl. I – III koordynator SzPZ cały rok sprawozdanie , fotorelacja
Kampania picia wody w ramach obchodów Światowego Dnia Wody M.Oleś,T.Góra 22 marca 2019r. sprawozdanie , fotorelacja

 

Dzień Marchewki – Projekt edukacyjny *spożywanie przez uczniów marchewek podczas II śniadania-działania kulinarne koordynator 5 kwietnia 2019r. sprawozdanie , fotorelacja

 

Kontynuowanie akcji „Owoce w szkole   wychowawcy klas             I-III, pracownicy obsługi cały rok zdjęcia
Kontynuowanie akcji „Mleko w szkole  

 

wychowawcy klas             I-III, pracownicy obsługi cały rok zdjęcia
Realizacja programu edukacyjnego

„EKIPA CHRUMASA GOTUJE”– klasowe  warsztaty kulinarne z wykorzystaniem owoców i warzyw w ramach akcji unijnej

 

wychowawcy klas I-III

IV-V

rodzice          

cały rok zdjęcia

sprawozdania

Wycieczka do Ogrodów Działkowych „Tulipan”- propagowanie zdrowego sposobu  odżywiania się poprzez spożywanie owoców i warzyw z upraw ekologicznych wychowawcy kl. II wrzesień / październik 2018r. zdjęcia ,sprawozdanie
  Udział klas  warsztatach kulinarnych „Wioska

smaków”- Lipiany

wychowawcy klas cały rok zdjęcia sprawozdania
  Promowanie zdrowia w mediach zespół ds. promocji zdrowia cały rok sprawozdanie
  Realizacja programu przy współpracy z TESCO

„Od uprawy do uprawy”  – przygoda ze zdrowym odżywianiem

Monika Grzyb z kl.I c cały rok zdjęcia ,sprawozdanie
  Współpraca z siecią marketów KAUFLANDwycieczka do marketu– zakup wybranych owoców i warzyw do sporządzenia zdrowego koktajlu lub sałatki. Udział w konkursie plastycznym ”Zakupy w Kaufland”. Beata Czeladka z kl. II c listopad/grudzień zdjęcia ,sprawozdanie
Udział w akcji organizowanej przez sieć sklepów

Biedronka – Szkolne przygody Gangu Słodziaków- spotkanie z panią pielegniarką-pogadanka na temat zdrowego odżywiania się

 

bibliotekarz

wychowawcy

rodzice, uczniowie

październik fotorelacja

 

 

 

*************************************************************************************

Promowanie  aktywności  fizycznej Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych: – Zajęcia w ramach programu „Trzymaj formę”

-Zajęcia rugby 

– zajęcia – siatkówka

 

Agnieszka Skirpan

Adrian Graczyk

 

cały rok sprawozdania, zdjęcia
Zajęcia taneczne HIP-HOP w ramach innowacyjnego programu edukacyjno- wychowawczego dla dzieci klas 0-4 instruktor HIP-HOP cały rok zdjęcia
Realizacja programu -Sprawny Dolnoślązaczek współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. J.Filistyńska

W.Walęga

J.Sołkiewicz

Monika Grzyb

Joanna Kutryba

Agnieszka Skirpan

cały rok sprawozdanie, zdjęcia
Zajęcia pływania dla kl. II i III – basen ORKA instruktorzy

nauczyciele w-f

cały rok zdjęcia
 Bal karnawałowy – zdrowy i wesoły

 

wychowawcy styczeń 2019 r. zdjęcia
Dzień Sportu kl. I-VIII/ festyn

 

nauczyciele wf, wychowawcy 1 czerwca 2019 r. zdjęcia
Dzień Pustej Klasy- trzeci piątek czerwca – edukacja w terenie na świeżym powietrzu wychowawcy klas       

 

czerwiec 2019 r.

 

opis,zdjęcia

 

 

Organizowanie wycieczek dydaktycznych i krajoznawczych, zielone szkoły wychowawcy klas cały rok zdjęcia,sprawozdania

 

Dbanie  o środowisko

 

 

 

 

******************************************************************************

Akcja „Sprzątanie Świata” kl. I- VIII wychowawcy kl. I-VIII wrzesień 2018r. zdjęcia
Udział w akcji „Dzień Ziemi”- porządkowanie  terenów kl. I-VI wychowawcy kl. I-VIII kwiecień 2019r. zdjęcia
Zbiórka plastikowych nakrętek – POMOC DLA KACPRA- kontynuacja działań. uczniowie

rodzice

cały rok zdjęcia
Segregacja odpadów wychowawcy kl. I-VIII

uczniowie

cały rok sprawozdanie
Zbiórka surowców wtórnych- Akcje ekologiczne „Na baterie też jest sposób”

kl. I – III , IV-VIII

M.Grzyb

wychowawcy

MCEE

cały rok sprawozdanie
Lekcje w terenie „Szkółka Leśna” w Osieczowie wychowawcy kl. II

Nadleśnictwo Bolesławiec

kwiecień- maj 2019r. zdjęcia,sprawozdanie
„Woda źródłem życia czyli z PWikiem i wodzie,ściekach i zielonej energii”– zajęcia w terenie, konkurs szkolny i międzyszkolny wychowawcy kl.III

PWiK Bolesławiec

wrzesień/październik 2018r. zdjęcia/sprawozdanie

 

 

 *************************************************************************************

Dbałość  o bezpieczeństwo Udział w akcji BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY spotkanie z przedstawicielem Policji  i PBS MRÓWKA wicedyrektor

pedagog szkolny

wychowawcy kl. I-III

wrzesień 2018 r. zdjęcia ,sprawozdanie
Pogadanka na temat bezpiecznego spędzania ferii zimowych- spotkania z przedstawicielem Straży Miejskiej

kl. I- III

wicedyrektor

pedagog szkolny

wychowawcy

 

styczeń 2019r. zdjęcia
Pogadanka na temat bezpiecznego spędzania wakacji- spotkania z przedstawicielem Straży Miejskiej.

kl. I- VIII

wychowawcy

CIK

czerwiec 2019r. zdjęcia
Realizacja programu „Jaś i Małgosia- spójrz inaczej” Anna Kot

Edyta Stefan

Magdalena Fedorowicz

 

cały rok

 

sprawozdanie,zdjęcia

Przeprowadzania przerw śródlekcyjnych – dbanie o higienę ciała i umysłu w czasie  

     zajęć – kl. I- VII

nauczyciele cały rok sprawozdanie
Ciekawy  sposób spędzania przerw- spacery, rozmowy, gry stolikowe, zabawy, domek zabaw, wykorzystanie przyborów sportowych: hula-hop,skakanki,gumy do skakania wychowawcy klas, uczniowie cały rok sprawozdanie,

fotorelacja

„Dzień bezpiecznego internetu” –zajęcia komputerowe wychowawcy luty 2019 scenariusz zajęć, zdjęcia
Zajęcia w Sali Doświadczania Świata

kl. IV-VI

 

terapeuci cały rok sprawozdanie, zdjęcia
Pogadanka z uczniami na temat dbania o bezpieczeństwo własne i rówieśników podczas przerw – prawidłowe poruszanie się po szkole , schodach oraz na boisku szkolnym pielęgniarka szkolna

 

wychowawcy

 

cały rok

sprawozdania
 Pełnienie dyżurów podczas przerw  międzylekcyjnych

 

nauczyciele dyżurni cały rok sprawozdanie

Realizacja  programu  edukacyjnego  PCK Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby

Beata Czeladka

Beata Wysocka

wychowawcy kl.I

cały rok szkolny

 

sprawozdanie , fotorelacja
Fluoryzacja zębów kl. I- VIII

 

pielęgniarka szkolna cały rok zdjęcia
Realizacja programu „Uczę się bezpiecznie żyć”

 

 

Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli

 

Teresa Góra

 

 

 

dyrektor

cały rok

 

 

 

październik 2018r.

zdjęcia, sprawozdanie

 

 

 

analiza dokumentacji

Organizacja zajęć rozwijających komunikację społeczną w kl. I- III w ramach projektu „Kreatywne miasto ,twórcza szkoła,uczniowie XXI wieku” Sylwia Łukasiewicz- Nawieśniak

Beata Wysocka

 

cały rok

 analiza dokumentacji
Zajęcia wzmacniające kompetencje emocjonalno-społeczne w kl. I- VIII w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciele teraupeuci cały rok analiza dokumentacji

*************************************************************************************

Profilaktyka uzależnień i innych  zagrożeń Realizacja programów 

antynikotynowych:

-„Nie pal przy mnie, proszę” – kl.II- III,

-„Znajdź właściwe rozwiązanie”

– kl. IV- VI

 

 

B.Czeladka  kl.II- III

A.Śliwa

 

styczeń- czerwiec 2019r.

 

sprawozdanie , zdjęcia

Pogadanka pracownika policji „Odpowiedzialność prawna za czyny karalne popełnione przez nieletnich

–kl. VII-VIII”

pedagog

wychowawcy kl. VII – VIII

listopad 2018r. sprawozdanie
Realizacja programu profilaktycznego”Debata” –kl.V pedagog

 

cały rok

 

 

sprawozdanie,zdjęcia

 

 

Realizacja programu profilaktycznego

„Szkolna interwencja” – kl. IV- VIII i GIMNAZJUM

Realizacja programu profilaktycznego

„Zdobądź Everest” – kl. III GIMNAZJUM

pedagog,wychowawcy

 

 

pedagog,wychowawcy

cały rok sprawozdanie,zdjęcia
„Komputer,Internet,gry- nauka i

i zabawa,czy uzależnienie”- kl. VII

 

pedagog cały rok sprawozdanie,zdjęcia
Realizacja programów dla wychowawcy „Szkoła dla wychowawcy kl. IV- VIII, Gim. pedagog

wychowawcy

 

cały rok sprawozdanie,zdjęcia
Organizacja zajęć – Świetlica środowiskowo- profilaktyczna- kl. IV-VII wychowawcy świetlicy

 

 

cały rok sprawozdanie,zdjęcia
Udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Używki, nie dziękuję”   cały rok sprawozdanie

 

  Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

„Szkolna interwencja profilaktyczno-wychowawcza”

dyrektor wrzesień/październik 2018r. analiza dokumentacji
Realizacja Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” pedagog

kl. I-VIII

I – VI 2019r. sprawozdanie

 

                                                                                                                                                 Opracowała: Beata Czeladka – koordynator SzPZ