Informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie pandemii – nauka w klasach 1-3

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE !!!!

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO WASZE I NASZE prosimy serdecznie o przyprowadzanie dzieci
do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć
(nie dotyczy to osób przebywających w świetlicy).

NOWOŚĆ – ZBIÓRKA!!!!!

DZIECI NIE WCHODZĄ DO SZKOŁY, KLASY SPOTYKAJĄ SIĘ W WYZNACZONYM STAŁYM MIEJSCU NA PODWÓRKU, GDZIE OCZEKIWAŁ
BĘDZIE NAUCZYCIEL ROZPOCZYNAJĄCY Z NIMI LEKCJE
W DANYM DNIU.
Spotykają się, jakby mieli wyjechać na wycieczkę. Okolice miejsca zbiórki  będą zaznaczone dodatkowo pachołkami. Z tego samego miejsca dzieci będą przez Państwa odbierane.

 

Klasa 1a –  plac przy kotwicy

Klasa 1b – strona od ulicy Polnej – pod oknami świetlicy

Klasa 2a – boisko od ulicy Polnej – opodal bramy wjazdowej

Klasa 2b – boisko od ulicy Polnej – bieżnie do skoku w dal

Klasa 2c – boisko od ulicy Polnej – stoły do ping – ponga

Klasa 3a – boisko , tył budynku – szatnie przy Orliku

Klasa 3b – tył budynku – wejście D – przy świetlicy

Klasa 3c – tył budynku – wejście C – wzdłuż budynku

Pamiętajcie Państwo o zachowaniu dystansu, co najmniej 1,5m

Nauczyciel, gdy zbierze grupę, zachowując punktualność,  uda się z klasą do szkoły wyznaczonymi wejściami. PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ!!!! Dzieci spóźnione wchodzą do szkoły wejściem głównym.

 

SALE KLAS , SZATNIE KLAS

Klasa 1a – SALA 2, sklepik

Klasa 1b – SALA 6, sklepik

Klasa 2a – SALA 4, korytarz parter

Klasa 2b – SALA 9, piwnica przy stołówce

Klasa 2c – SALA 8, korytarz parter

Klasa 3a – SALA 5, piwnica przy wejściu B

Klasa 3b – SALA 3, piwnica

Klasa 3c – SALA 7, piwnica

  • Rodzice/opiekunowie dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły (np. korytarze).
  • Każdy wchodzący do szkoły zobowiązany jest do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk umieszczonego tuż przy wejściu do budynku.

DLA KAŻDEJ KLASY SPORZĄDZONY JEST INDYWIDUALNY PLAN ZAJĘĆ