NAJLEPSZA KLASA SP 2 ROKU 2017/2018

Regulamin konkursu „NAJLEPSZA KLASA SP 2 ROKU 2017/2018”

 

 1. Konkurs „Najlepsza Klasa SP 2 Roku 2017/2018” prowadzi i koordynuje Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 z Opiekunami Samorządu w porozumieniu z Dyrekcją.
 2. Głównym celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży pozytywnych zachowań oraz zaangażowania w życie klasy, szkoły, miejscowości.
 3. W konkursie biorą udział klasy IV-VII.
 4. Czas trwania konkursu: od 1.11.2017 r. do 11.06.2018 r.
 5. W każdym miesiącu zostaną wyznaczone zadania lub konkursy, za które klasa otrzyma punkty przyznawane przez komisję konkursową (zał. 1).
 6. Za każde najlepiej wykonane zadanie klasa zdobywa I miejsce i 15 punktów. Punkty przyznawane są także za miejsca II i III – odpowiednio 10 i 5 punktów.
 7. Klasa, która nie weźmie udziału w danej konkurencji i podda się bez walki, otrzyma 15 punktów ujemnych.
 8. Zwycięzcą konkursu zostaje klasa, która w rywalizacji międzyklasowej uzyska największą liczbę punktów (zliczane będą punkty uzyskane przez klasy w różnych akcjach i konkursach organizowanych przez SU).
 9. Klasy, które zdobędą trzy pierwsze miejsca, otrzymują nagrody ufundowane przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.
 10. Zwycięska klasa, poza nagrodą, otrzymuje tytuł Najlepszej Klasy SP 2 Roku 2017/2018”.
 11. Wszystkie sprawy sporne związane z przeliczaniem punktów rozstrzyga Opiekun Samorządu w porozumieniu z Dyrekcją.
 12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu.

 

           Zał. 1: ZADANIA DLA KLAS

 

Listopad ·         Największa liczba przeczytanych lub wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej.

 

Grudzień ·         Najciekawsza gazetka świąteczna.

 

Stycze ·         Klasa z najlepszą średnią.

 

·         Klasa z najwyższą frekwencją.

Luty ·         Plakat o tematyce antydyskryminacyjnej.

 

Marzec ·         Konkurs wiedzy na temat

savoir-vivre’u.

 

·         Plakat z okazji Światowego Dnia Wody.

 

Kwiecień ·         Konkurs fotograficzny: „Bolesławiec w obiektywie”.

 

Maj ·         Selfie z ulubioną książką.

 

·         Dzień koszuli.

 

Czerwiec ·         Klasa z najlepszą średnią.

 

·         Klasa z najwyższą frekwencją.