FESTIWAL ZABAWY

Coroczny FESTIWAL  ZABAWY w klasach I – III przebiegał pod hasłem „Wiosennie, zdrowo, kolorowo”. Uczestnikami byli nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale też zaproszone grupy przedszkolne: z MPP nr4 (dwie grupy), MPP nr 5 (jedna grupa), MPP nr 6 (dwie grupy), MPP nr 7 (jedna grupa), grupa Mróweczki z przedszkola „Jacek i Agatka” oraz grupa z „Nibylandii”. Nauczyciele wraz z klasami przygotowali różnorodne zabawy: sportowe na wesoło, taneczne, muzyczno – ruchowe, plastyczno – techniczne, przyrodnicze, zdrowotne i kulinarne. 
Główne cele realizowane podczas tej imprezy to:
– promowanie idei nauki poprzez zabawę,
– promocja zdrowego stylu życia,
– integracja grup, kształtowanie kultury współżycia i współdziałania.
Wszyscy bawiliśmy się znakomicie!
Za świetnie przeprowadzone zajęcia, ogromny wkład pracy i miłą atmosferę we współpracy – serdecznie dziękuję WSZYSTKIM nauczycielom i pracownikom zaangażowanym w festiwalowe powitanie wiosny.
Koordynator: Joanna Szewczuk