Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

 

13 października 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie.

W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Irena Sikora-Kołodyńska, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły. 

W części artystycznej  uczniowie z klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum tańcem, śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.