Cała Polska Czyta Dzieciom

8 listopada dzieci z klas II- III spotkały się na sali gimnastycznej na imprezie z cyklu „Cała Polska Czyta Dzieciom” pod hasłem „W świecie legend polskich”. Naszymi gośćmi- lektorami i jury w konkursie „Znam legendy polskie” byli państwo: Wiceprezydent Miasta – Kornel Filipowicz, Dyrektor MOSiR- Jacek Dudyński, Dyrektor Term- Łukasz Jaźwiec, przedstawiciel MBP- Marzena Czułajewska, Dyrektor S.P. nr 2- Irena Sikora- Kołodyńska.

Uczniowie wzięli udział w konkursie. Wysłuchali fragmentów legend, a następnie odpowiadali pisemne na pytania do całości legend. Jury sprawdziło poprawność odpowiedzi i przyznało punkty określając kolejne miejsca klas. Konkurs dotyczył  legend: o smoku wawelskim, poznańskich koziołkach, warszawskiej Syrence, urwanym hejnale krakowskim, Lechu, Czechu i Rusie. Potem zespoły klasowe prezentowały polskie tańce ludowe i bawiły się do zabawy o Michale Wołodyjowskim. Za miejsca w konkursie i udział w zabawie klasy otrzymały dyplomy i książki „Legendy polskie”, a nasi goście kolorowe podziękowania. Pani Marzena przekazała w imieniu MBP wspaniałe książki do naszej biblioteki szkolnej. Spotkanie zakończyły wspólne zdjęcia. Akcję przygotowały panie: Monika Grzyb, Elżbieta Grzyb, Małgorzata Oleś. Uczniowie z klas VI-VII, przygotowani pod kierunkiem pani Anny Kozłowskiej, prezentowali młodszym kolegom postaci i rekwizyty ze znanych legend.