Wielki sukces w 63 Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim

Dwie uczennice naszego gimnazjum – Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu – Marcelina Skalna z 3 „a” i Zofia Kołodziej z 2 „b” zostały laureatkami 63 Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego – etap rejonowy, który odbył się 6 kwietnia 2018 r. w Teatrze Starym w Bolesławcu. Wzięli w nim udział recytatorzy z powiatów dawnego województwa jeleniogórskiego. Marcelina zaprezentowała fragment prozy Pawła Huelle „Weiser Dawidek”, a Zosia utwór Agnieszki Osieckiej „Damą być”. Przygotowując się do konkursu, pierwsza z dziewczyn pracowała pod opieką Ewy Ołenicz – Bernackiej, a druga Aleksandry Sozańskiej – Kut.

 

 

Komisja konkursowa w składzie: Iwona Florkowska, Dariusz Jaros i Robert Tracz Marcelinie i Zosi przyznała nagrody równoznaczne z kwalifikacją do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 15 maja 2018 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Oławie. Nasze uczennice reprezentować będą tam szkołę i miasto w dwóch kategoriach – Marcelina – recytacji, a Zosia – poezji śpiewanej. Życzymy im sukcesu, choć to, czego dokonały dotychczas, jest już wspaniałym osiągnięciem.