Wiosna w III d

21 marca powitaliśmy kalendarzową wiosnę. W klasie p. Moniki – III d, panowały kolory żółte i zielone. Dzieci, wykonując doświadczenia, poznały odpowiedzi na zastanawiające pytania: Czy powietrze waży? Jak działa termos? Czy woda tuczy? 

Potem tworzyły kolorowe prace plastyczne wykorzystując technikę płaskiego origami. Tworzyły mapy mentalne: Zalety i wady zwyczaju puszczania Marzanny.