„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”

  Głównym celem projektu, będącym inicjatywą Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA oraz Biura Prewencji Komendy Głównej Policji jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych.

 W naszej szkole odbyły się zajęcia warsztatowe, pogadanki, spotkania z przedstawicielem Policji. Zajęcia obejmowały:

– profilaktykę hejtowania i uzależnień od Internetu

-bezpieczeństwo w drodze do szkoły

-bezpieczeństwo w sieci.