Ślubowanie Pierwszaków.

11.10.2018r.- Uczniowie klas pierwszych przystąpili do uroczystego Ślubowania. Po południu na sali gimnastycznej spotkali się uczniowie z wychowawcami, rodzice, Dyrektor szkoły- pani Irena Sikora- Kołodyńska, Uczniowie przedstawili program artystyczny: recytacje i piosenki. Złożyli przed panią Dyrektor i obecnymi  obietnicę na Sztandar. Otrzymali pamiątkowe dyplomy i wspaniałe rożki  przygotowane przez rodziców. Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas pierwszych- panie: Teresa Góra, Małgorzata Oleś, Beata Wysocka, Monika Grzyb.