Mikołajkowo w szkole.

Na miesiąc grudzień Samorząd Uczniowski wyznaczył specjalne zadanie dla klas.
 6 grudnia uczniowie klas 4-8 mieli być ubrani w akcenty mikołajkowo – świąteczne. Klasy miały udokumentować tę akcję wspólnym zdjęciem. Uczniowie wykazali się pomysłowością i dużym zaangażowaniem.


Szkoła zapełniła się Mikołajami,reniferami, bałwankami i elfami. Towarzyszyła temu dobra zabawa i wyjątkowa atmosfera.