Ogłoszenie w sprawie rekrutacji do klas 1.

Z uwagi na brak wolnych miejsc do klasy pierwszej
na rok szkolny 2020/2021 – Szkoła Podstawowa nr 2
nie prowadziła czynności rekrutacyjnych
dla kandydatów spoza obwodu szkoły.