Dzień Postaci z Bajek

 6 listopada dzieci z klas 1- 3 obchodziły Dzień Postaci z Bajek. Koordynatorami bajkowych zabaw były panie Monika Grzyb i Elżbieta Grzyb. Baśnie i bajki są dla wszystkich źródłem bogatych przeżyć i wrażeń, sposobem wzbogacania wyobraźni.  Pomagają rozpoznawać emocje,  wspierają rozwój dzieci. Obcowanie z nimi wspomaga kreatywność, poszerza zasób słownictwa. W tym dniu przyszły do szkoły postacie z różnych bajek i baśni. Wszyscy podziwiali przebrania kolegów i koleżanek. Starsi uczniowie opowiadali o swoich strojach, układali o nich zdania. Utrwalali pisownię tytułów baśni i nazw bohaterów z wielkiej litery. Rysowali wymyślone przygody. Tańczyli, bawili się w gry dydaktyczne. Wysłuchali baśni czytanych przez lektorów. Czas minął szybko i wesoło. Uczestnicy zabawy otrzymali książeczki z różnymi opowiadaniami i wierszami oraz zbiory gier i zabaw dla siebie i rodziców. Wspólna zabawa z rodziną zachęca do czytania. Pierwszaki zostały prawdziwymi czytelnikami.