Obchody Dnia Sybiraka w Bolesławcu

17.09.21r. byliśmy współorganizatorami spotkania Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, które odbyło się na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu. Uroczystość rozpoczęła się​ ​ odśpiewaniem hymn narodowego, były przemówienia okolicznościowe związane z obchodami Dnia Sybiraka w Polsce. Przemawiający nawiązywali do​ losów Polaków, którzy​ ginęli w​ kampanii wrześniowej,​ jak i w​ kolejnych latach, gdy nasi rodacy byli mordowani lub zsyłani na​ Syberię czy do​ obozów koncentracyjnych.​ Przemówienia wygłosili: p. Maria Niemczuk – prezes bolesławieckiego Związku Sybiraków, p. Renata Szewczyk – 1. zastepca Prezydenta Miasta i p. Tomasz Gabrysiak – starosta bolesławiecki.​

Po​ wystąpieniach przedstawicieli władz lokalnych uczestnicy uroczystości wzięli udział w​ modlitwie pod​ przewodnictwem ks.​ Stanisława Kusika, a​ następnie dowódca 6. Pułku Ułanów Kaniowskich Grzegorz Jankowski odczytał apel poległych.​ Na zakończenie​ spotkania złożono kwiaty oraz zapalono znicze przy pomniku usytuowanym w hołdzie Polskich Męczenników z Syberii. Chór szkolny odśpiewał hymn Sybiraków. Uroczystość prowadziła p. Ewa Chrobot.​

Info: Ewa Szajwaj