Witamy serdecznie na stronie szkoły z pasją.

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH           

Jest to miejsce, w którym każdy uczeń (oprócz zdobywania wiedzy i niezbędnych umiejętności) może rozwijać swoje pasje
i zainteresowania – zarówno naukowe, jak i sportowe, artystyczne lub związane z działalnością charytatywną, społeczną czy też proekologiczną; jest otoczony opieką i troską – tak, by mógł się doskonalić i osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości.

 

            Realizujemy wiele różnorodnych projektów i bierzemy udział w akcjach o zasięgu lokalnym,
regionalnym oraz ogólnopolskim i międzynarodowym – dotychczas z Włochami, Czechami, Niemcami, Francją, Norwegią,
Danią i Ukrainą. Wiele z nich udało nam się sfinansować dzięki pozyskanym środkom pozabudżetowym.

 

Każdego roku w naszej szkole dzieje się bardzo wiele.

Dowody?

Oto one.

 

 

Rok szkolny 2018 / 2019 rozpoczęliśmy (jeszcze w czasie wakacji) wizytą naszych uczniów wraz z opiekunami we włoskim mieście Vallecorsa, gdzie uczestniczyliśmy w miejskim święcie Palio delle Quattro Porte, podczas którego – oprócz udziału w pokazach i turnieju – mogliśmy np. nauczyć naszych przyjaciół tańczyć poloneza.

 

Od września kontynuujemy dwuletni projekt „Kreatywne miasto, twórcza szkoła, uczniowie XXI wieku”, w ramach którego – dzięki przyznanemu dofinansowaniu – wyposażyliśmy pracownie przedmiotowe i prowadzimy zajęcia dodatkowe (z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, języka angielskiego i niemieckiego, terapeutyczne, rozwijające kompetencje społeczne oraz zainteresowania). Biorą w nich udział uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

Stałym elementem w naszym szkolnym kalendarzu jest ogólnopolska akcja „Narodowe czytanie”, podczas którego przyglądamy się z uwagą największym dziełom literatury polskiej, które próbujemy lepiej zrozumieć.

 

Wiele uwagi poświęciliśmy 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości: zorganizowaliśmy Tydzień Patriotyzmu, a w jego ramach odbywały się wystawy, pokazy, wykłady, konkursy, spektakl pt. „Uśmiechnij się, Polsko” (dla uczniów bolesławieckich szkół). Zwieńczeniem tych wszystkich działań było wspólne zaśpiewanie hymnu przez całą społeczność szkolną, które było niepowtarzalnym doświadczeniem.

 

Włączyliśmy się aktywnie w Dolnośląski Festiwal Nauki – gościliśmy wykładowców i słuchaczy, prowadziliśmy wykłady dla licealistów i przygotowaliśmy koncert inauguracyjny pt. „Uśmiechnij się, Polaku”.

 

Zakończyliśmy realizację rozpoczętego w minionym roku szkolnym projektu „Czego doświadczę, to zrozumiem” – wspólnie z młodzieżą z czeskiego Hrádka nad Nisou.

 

Samorząd Szkolny zorganizował wiele różnorodnych działań skierowanych do uczniów naszej szkoły oraz akcji charytatywnych, pozwalających pomóc tym, którzy takiego wsparcia potrzebują.

 

Bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo oraz promocja zdrowego stylu życia. Dzieci otrzymują mleko, warzywa i owoce w ramach ogólnopolskich akcji, uczestniczymy w ciekawych programach i projektach (np.: „Bezpiecznie z Kubusiem Puchatkiem”, „Lekkoatletyka dla każdego”, „Sprawny Dolnoślązaczek”, „Umiem pływać”, „Śniadanie daje moc’, „Zdrowo jem, więcej wiem”), jesteśmy częścią Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W lutym zorganizowaliśmy festyn szkolny, którego motywem przewodnim była właśnie promocja zdrowia.

 

Przed nami jeszcze kilka miesięcy i kolejne działania.

A pomysłów nam nie brakuje.

Tak się dzieje wtedy, gdy – jak w naszej szkole – twórczy nauczyciele

mają możliwość pracować z kreatywnymi uczniami.         

 

Warto do nas dołączyć. : )

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH