Cała Polska czyta dzieciom

NAGRODA dla Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi od Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom  w Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2015/2016

Liderem CPCD na terenie szkoły jest pani Monika Grzyb. Organizatorkami imprez w roku szkolnym 2015/2016 były panie: Monika Grzyb, Elżbieta Grzyb, Małgorzata Oleś.