Plan pracy „Szkoły Promującej Zdrowie”- rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2016 /2017

Cel:  Promocja zdrowia poprzez zwiększenie świadomości  na temat  higieny zdrowia fizycznego i  psychicznego. Uwzględnienie promocji zdrowia  w  dokumentach, pracy i życiu  szkoły.

Działania – formy realizacji
Ciekawy  sposób spędzania przerw- spacery, rozmowy, gry stolikowe, zabawy przy stole piłkarzyki, domek zabaw, wykorzystanie przyborów sportowych: hula-hop,skakanki,gumy do skakania itp.
Pomiar wzrostu dzieci – w trosce o prawidłową postawę, dobieramy odpowiednią wysokość ławeczek i stolików. Bilans kl.4
Realizacja programu „Klub Bezpiecznego Puchatka” w klasach I.
„Tydzień bezpiecznego internetu” –zajęcia komputerowe
Tydzień życzliwości i integracji połączony z Festiwalem Zabawy
Zajęcia  specjalistyczne w Sali integracji sensorycznej  kl. I-III
Zajęcia w Sali doświadczania świata kl. IV-VI
Wycieczki klasowe , dydaktyczne, krajoznawcze , zielone szkoły kl. I- VI
Stare i nowe zabawy podwórkowe
Pogadanka z uczniami na temat dbania o higienę osobistą – oszczędne wykorzystanie wody, racjonalne wykorzystanie środków higienicznych kl. I-VI
Uwzględnienie promocji zdrowia w dokumentach szkolnych- Program Profilaktyki
Ujednolicenie  zapisu w planach pracy dydaktyczno-wychowawczych  dotyczących realizacji projektu SzPZ
Przeprowadzanie przerw śródlekcyjnych – dbanie o higienę ciała i umysłu w czasie   zajęć – kl. I- VI
Promowanie zdrowia w mediach
Propagowanie zdrowia wśród rodziców,- festyny, pedagogizacje, prelekcje- spotkania z pracownikiem Sanepidu
 Zorganizowanie szkoleń, warsztatów dla nauczycieli i pracowników szkoły

  Promowanie zdrowego stylu życia

Działania – formy realizacji
Wspólne spożywanie II śniadań w kl. I-III
Spożywanie  II śniadań zakupionych  w sklepiku ze zdrową żywnością w kl. IV- VI
Udział kl. II c i II a w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”
Udział kl. III c w programie „Soki i musy w smart formie”
Światowy Dzień Jabłka- spożywanie przez uczniów jabłek podczas II śniadania-wykonywanie określonych zadań na poziomach klas
Wycieczka do ogrodów działkowych „Tulipan”- „Warzywa i owoce dary jesieni” – klasy pierwsze.
Warsztaty prowadzone  w kl. III c przez przedstawiciela Wioski Sześciu Zbóż
Udział w ogólnopolskim projekcie „Śniadanie daje moc”. Udział w konkursie „Misje śniadaniowe”. Zgłoszenie klas do konkursu.

Realizacja  programu  edukacyjnego  PCK Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby

Cukierek zastąp zdrową przekąską -zachęcanie do zdrowego obchodzenia klasowych urodzin
Klasowe wigilie – spożywanie potraw wigilijnych z elementami zdrowej żywności
Promocja zdrowia podczas szkolnego festynu – utworzenie stanowiska, fotograficzna prezentacja działań promujących zdrowie, informacje o przystąpieniu do SzPZ, degustacja owoców i warzyw oraz bolesławieckiej wody źródlanej
Współpraca z Zespołem Szkół Ogólnokształcących przy ul. Komuny Paryskiej – warsztaty kulinarne dla kl. I – III
Kampania picia wody w ramach obchodów Światowego Dnia Wody
Udział kl. III c w warsztatach BORÓWKI – WIOSKA DARÓW LASU- TEMAT: ZIOŁA
Zakładanie klasowych ogródków ziołowych
Fluoryzacja zębów kl. I- VI
Szkolny konkurs „ Zdrowe odżywianie się”
Kontynuowanie akcji „Owoce w szkole”
Kontynuowanie akcji „Mleko w szkole”

   Promowanie  aktywności  fizycznej

Działania – formy realizacji  
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych: – Zajęcia piłki siatkowej dla kl. III -Zajęcia rugby i LA kl. IV- VI
Zajęcia taneczne HIP-HOP w ramach innowacyjnego programu edukacyjno- wychowawczego dla dzieci klas 0-4
Lekkoatletyka dla każdego-  ogólnopolski projekt sportowy: Kids Athletic.  Zawody szkolne i międzyszkolne.
Zajęcia pływania dla kl. II i III – basen ORKA
Roztańczony dzień- Zabawa karnawałowa
Dzień Sportu kl. I-III / festyn
Dzień pustej klasy- trzeci piątek czerwca – edukacja w terenie na świeżym powietrzu Konkurs  plastyczny „ Sport to zdrowie”
Realizacja projektu  w kl. I a „Mały Mistrz” współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
     

Dbanie  o środowisko

Działania – formy realizacji  
Akcja „Sprzątanie Świata” kl. I- VI
Udział w akcji „Dzień Ziemi”- porządkowanie wyznaczonych terenów kl. I-VI
Zbiórka plastikowych nakrętek – POMOC DLA KACPRA- kontynuacja działań
Segregacja odpadów
Zbiórka surowców wtórnych- Akcje ekologiczne „Na baterie też jest sposób” kl. I – VI
Lekcje w terenie „Szkółka Leśna” w Osieczowie
„Woda źródłem życia czyli z PWikiem i wodzie,ściekach i zielonej energii”- zajęcia w terenie

Dbałość  o bezpieczeństwo

Działania – formy realizacji  
Spotkanie  w CIK –przedstawiciele Straży Miejskiej z uczniami kl. I
Pogadanka na temat bezpiecznego spędzania ferii zimowych- spotkania z przedstawicielem Straży Miejskiej kl. I- VI
Pogadanka na temat bezpiecznego spędzania wakacji- spotkania z przedstawicielem Straży Miejskiej.kl. I- VI
Pogadanki na temat bezpiecznych zachowań podczas lekcji w-f oraz podczas przerw
Program profilaktyczny ALFA  dotyczący zagrożeń antyterrorystycznych  oraz bezpieczeństwa w szkole – kl. I-III Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń

  Profilaktyka uzależnień i innych  zagrożeń

Działania – formy realizacji
Realizacja programów  antynikotynowych: -„Nie pal przy mnie, proszę” – kl.II- III, -„Znajdź właściwe rozwiązanie” – kl. IV- VI
Pogadanka pracownika policji „Odpowiedzialność prawna za czyny karalne popełnione przez nieletnich –kl. VI
Realizacja programów profilaktycznych: CUKIERKI – KL. III DEBATA – KL. V TAJEMNICA ZAGINIONEJ SKARBONKI –KL. IV

Opracował: Zespół ds. Promocji Zdrowia