Zespół ds.promocji zdrowia -główne kierunki programu „Szkoła Promująca zdrowie”.

Zespół ds. promocji zdrowia

Koordynator  :Beata Czeladka  
Członkowie:  Sylwia Łukasiewicz- Nawieśniak, Jolanta Borysiuk, Joanna Sołkiewicz, Teresa Góra, Małgorzata Oleś, Agnieszka Śliwa, Patrycja Kasperek, Monika Grzyb, Beata Wysocka, Emilia Janowicz.   Głównym zadaniem zespołu do spraw promocji zdrowia było zdiagnozowanie potrzeb i zasobów społeczności szkolnej oraz opracowanie działań zmierzających do ich rozwiązania. Zostały ustalone metody badań stopnia zadowolenia ze szkoły wśród nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców oraz ustalono obszary przeprowadzenia tych badań:

I.  Zdrowe odżywianie

II.Aktywność fizyczna

III. Klimat społeczny w szkole – bezpieczeństwo oraz samopoczucie społeczności szkolnej.

Diagnozę potrzeb oraz wyboru problemów priorytetowych dokonano na podstawie badań, którymi objęto grupy reprezentatywne społeczności szkolnej. Badania ankietowe zostały przeprowadzone w grudniu 2016r. . O udział w nich poprosiliśmy :

  •  60 uczniów 
  • 23 nauczycieli   
  • 74 rodziców     
  • 4 pracowników niepedagogicznych  

 

W oparciu o wyniki ankiet diagnozujących, szkolny zespół ds. promocji zdrowia opracował główne kierunki programu Szkoła Promująca Zdrowie na poszczególne  lata: Rok szkolny 2016/2017„Promocja zdrowia poprzez zwiększenie świadomości  na temat higieny zdrowia  fizycznego i psychicznego .    Uwzględnienie promocji zdrowia  w  dokumentach, pracy i życiu szkoły” Rok szkolny 2017/2018 –„ Zdrowie i bezpieczeństwo – kształtowanie prawidłowych relacji między uczniami” Rok szkolny 2018/2019„Promocja zdrowia poprzez intensywną realizację ścieżki edukacji zdrowotnej na godzinach wychowawczych.   Oprócz głównych kierunków programu w każdym roku szkolnym ujęte będą działania w zakresie:

  • Dbanie o środowisko
  • Profilaktyka uzależnień i innych zagrożeń
  • Promowanie aktywności fizycznej
  • Zdrowy styl życia
  • Dbałość o bezpieczeństwo