NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

Informacja na temat realizacji programu antynikotynowego w kl. II-III  

„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

 

W bieżącym roku w naszej szkole kontynuujemy realizację  programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie, proszę”, który jest adresowany do uczniów klasy II- III  oraz ich rodziców.

Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia, a także kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Program zawiera uporządkowane treści dotyczące zdrowia. Umożliwia realizację zajęć różnymi metodami aktywizującymi.

Składa się z 5 zajęć warsztatowych o następującej treści.

  1. Co to jest zdrowie?
  2. Od czego zależy nasze zdrowie?
  3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
  4. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
  5. Nie pal przy mnie, proszę

Cele szczegółowe programu to:

  • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
  • Kształtowanie u dzieci postaw, odpowiedzialności za własne zdrowie
  • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
  • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
  • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą

Termin realizacji:    ROK SZKOLNY  2016  /2017 

Koordynator: Beata Czeladka