Dzień Wiosny w klasie II d

Pierwszy Dzień Wiosny w klasie II d (wych. M.Grzyb) minął w „zdrowym” nastroju realizując zadania ogólnopolskiego projektu TESCO :”Od uprawy do potrawy”. Dzieci poznawały etykiety różnych produktów żywnościowych, porównywały ich składy, sprawdzały składniki naturalne i sztuczne dodawane do nich. Wykonały w grupach własne etykiety oraz zbudowały ogromną piramidę produktów pod kątem ich przydatności dla zdrowia człowieka. W  kolejnym dniu uczniowie wykonywali doświadczenia na obecność tłuszczu i skrobi w różnych produktach. Sprawdziły, że te najbardziej ulubione przysmaki są, niekoniecznie, zdrowe dla naszego organizmu.