„Nie pal przy mnie, proszę”

   25 kwietnia 2017 r. klasy trzecie uczestniczyły w spotkaniu z pracownikiem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bolesławcu.

Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną,  zostali zapoznani z założeniami programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”, które miały  na celu :

  • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
  • Kształtowanie u dzieci postaw, odpowiedzialności za własne zdrowie.
  • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
  • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
  • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

                                                         Szkolny koordynator: Beata Czeladka