Sprzątanie Świata

24 kwietnia dzieci z klas I- III wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Uczniowie z wychowawczyniami zajęli się porządkowaniem terenów przyszkolnych, placu zabaw, pobliskiego parku i jego otoczenia. Mimo wielu szkół    i klas uczestniczących w akcji, zebraliśmy jeszcze wiele odpadów różnego typu. Szkoda, że wielu mieszkańców naszej planety nie dba o jej czystość. Oczywiście, o wyrzucaniu śmieci do koszy, porządkowaniu i segregowaniu odpadów, rozmawiamy często i staramy się pamiętać na co dzień. Na zdjęciach : uczniowie klas I b, II d, III c.