CERTYFIKAT LEPSZEJ SZKOŁY

Wzięliśmy udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym: Lepsza szkoła. Edycja 2017/2018 i uzyskaliśmy CERTYFIKAT LEPSZEJ SZKOŁY. Koordynatorem projektu była pani Monika Grzyb. W ramach projektu szkoła mierzyła poziom wiedzy i umiejętności uczniów klas trzecich za pomocą narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizowała ich osiągnięcia.