E-lekcje. Nauczanie zdalne.

Każdy uczeń SP2 posiada konto w usłudze Office 365 dla edukacji.

Samodzielnie lub  z pomocą rodzica może logować się i korzystać z pakietu biurowego Office, 
poczty elektronicznej oraz platformy do zajęć zdalnych Microsoft Teams. 
Nauczyciele SP2 w Bolesławcu będą prowadzić na tej platformie nauczanie zdalne.
Zachęcam do obejrzenia filmów, jak zacząć pracę w CHMURZE i na PLATFORMIE TEAMS.

Na początek instrukcja jak wejść i co zrobić podczas pierwszego logowania do chmury.
Film 1.

Jak wejść na platformę TEAMS w naszej chmurze.
Film 2.