CZYTAM Z KLASĄ

„CZYTAM Z KLASĄ. LEKTURKI SPOD CHMURKI”

 • Uczniowie klas trzecich brali udział w innowacji programowo – metodycznej – ogólnopolskim projekcie czytelniczym pt. „CZYTAM Z KLASĄ . Lekturki spod chmurki”.

          Ten nowy, ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany był do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz polonijnych szkół zagranicznych.

 • Autorką projektu była Honorata Szanecka ze Szkoły Podstawowej w Klonowie.
 • Główne cele projektu:

– rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

– rozwijanie aktywności czytelniczej,

– doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

 – zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

– integracja zespołu klasowego,

– współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i za granicą.

 • Projekt składał się z trzech MODUŁÓW:
 • I MODUŁ – od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. – FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI
 • II MODUŁ – od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. – ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI
 • III MODUŁ – 01.03.2020r. do 30.04.2020r. – POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI
 • W każdym z tych modułów nauczyciel wybierał z uczniami jedną spośród czterech zaproponowanych przez autora projektu lektur (z kanonu lektur dla klas I-III).
 • Po przeczytaniu lektury samodzielnie przez uczniów lub przez nauczyciela, uczniowie wykonywali cztery zadania spośród ośmiu zaproponowanych w projekcie.
 • Zadania były bardzo różnorodne. Zadaniem obowiązkowym była praca w Lekturniku- zeszycie lektur dla uczniów.
 • Po zakończonym module nauczyciel przesyłał sprawozdanie w formie krótkiego opisu oraz czterech zdjęć.
 • Po każdym zrealizowanym module klasa otrzymywała POTWIERDZENIE.
 • Na zakończenie całego projektu (trzech modułów) klasy trzecie otrzymały CERTYFIKAT ukończenia ogólnopolskiego projektu edukacyjnego.

Projekt edukacyjny „CZYTAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki” cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów i rodziców. Uczniowie bardzo chętnie wykonywali zadania, rozbudzali swoją ciekawość literacką ,rozwijali aktywność czytelniczą, doskonalili czytanie ze zrozumieniem, zachęcali rodziców do czytania swoim dzieciom, integrowali się z klasą i świetnie się przy tym bawili.

 

          Wychowawcy klas trzecich: Joanna Filistyńska, Jarosława Baran, Beata Czeladka