Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie w naszej szkole rozpocznie się 4 września 2020 r. Lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania będzie Balladyna Juliusza Słowackiego. 
W czasie lekcji języka polskiego  odbędzie się wspólne czytanie i omawianie ,,Balladyny” Juliusza Słowackiego.  
W bibliotece szkolnej zorganizowana zostanie wystawa
poświęcona życiu i twórczości Juliusza Słowackiego.   
Akcji towarzyszyć będzie test wiedzy dotyczący dramatu J. Słowackiego,
rozwiązywanie krzyżówki tematycznej
i wykonanie plakatu ilustrującego dzieje bohaterów utworu.