81 rocznica agresji sowieckiej  na Polskę – Dzień Sybiraka

„Naród, który nie pamięta o swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.” Józef Piłsudski

17 września 2020 roku delegacja naszej szkoły, której przewodziła Pani Dyrektor Irena Sikora-Kołodyńska, wzięła udział w uroczystościach z okazji 81. rocznicy agresji sowieckiej
na Polskę, które odbyły się przy pomniku Polskim Męczennikom Syberii oraz pomordowanym
w Katyniu i łagrach na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu. Uroczystości miały skromny charakter ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.

Po przywitaniu uczestników uroczystości Prezes Bolesławieckiego Koła Związku Sybiraków Pani Maria Niemczuk wygłosiła okolicznościowe przemówienie. Następnie wszyscy odmówili krótką modlitwę za pomordowanych i zaginionych na Wschodzie Polaków. W dalszej części obchodów Sybiracy, przedstawiciele NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu oraz nasza delegacja złożyli wiązanki kwiatów przed pomnikiem i oddali cześć Sybirakom. Na zakończenie Pani Maria Niemczuk podziękowała wszystkim za pamięć i przybycie.

W skład delegacji szkolnej weszli: Pani Dyrektor Irena Sikora-Kołodyńska, nauczyciel historii Grzegorz Jankowski; uczniowie: Wiktoria Zimerman, Maks Żukowski, oraz poczet sztandarowy: Ania Bojko, Wiktoria Biegacz, Wiktoria Krokoszyńska, Piotr Andruszkiewicz.

Sowiecki atak na Polskę 17 września 1939 roku był ciosem w plecy. Dwa tygodnie wcześniej 1 września inwazji dokonały hitlerowskie Niemcy. Najbardziej krwawe epizody tej agresji to walki o Grodno. Rosjanie przywiązali 13-letniego Tadeusza Jasińskiego jako żywą tarczę do czołgu. W efekcie tej agresji doszło do czwartego rozbioru Polski, a Rzeczpospolita utraciła bezpowrotnie kontrole nad Kresami Wschodnimi. Walka na dwa fronty była ponad siły dla młodej, odrodzonej zaledwie dwadzieścia lat wcześniej Polski. Za bezprawną
i haniebną napaścią Rosjan natychmiast poszła w ruch stalinowska machina terroru, którego uosobieniem stały się: gwałty, grabieże, aresztowania i masowe egzekucje. Na rozkaz Stalina rozstrzelano 22 tysiące Polaków, oficerów, żołnierzy, policjantów i osób cywilnych. Mordowano ich między innymi w Katyniu, Miednoje czy Charkowie.

17 września 1939 jest symbolem cierpienia kilkuset tysięcy Polaków, którzy mieszkali na Kresach Wschodnich na wschód od rzeki Bug. Im poświęcona jest ta pamięć.

Grzegorz Jankowski