Nowy projekt: „Uczę siebie – ucząc innych”

            „Uczę siebie – ucząc innych” to tytuł nowego projektu matematyczno – informatycznego, którego realizację rozpoczęliśmy w naszej szkole we wrześniu.

            Obejmuje on elementy edukacji daltońskiej, opierającej się na odpowiedzialności, samodzielności i współpracy – uczniowie utrwalają swoje umiejętności poprzez wzajemne nauczanie, przy wykorzystaniu różnych form technologii informacyjno – komunikacyjnych. Nauczyciel występuje w roli mentora. Uczestnicy projektu biorą udział w cotygodniowych spotkaniach warsztatowych oraz komunikują się za pośrednictwem chmury portal.office.com, gdzie umieszczane są instrukcje i wskazówki dotyczące opracowania wskazanych tematów (w tym: pojęć związanych z bankowością, niwelowaniem barier związanych z korzystaniem z konta osobistego), z zastosowaniem nowatorskich metod pracy: eksperymentu, aplikacji e-learningowych oraz gier dydaktycznych.

            Przygotowane lekcje zostaną sfilmowane i włączone do bazy dydaktycznej szkoły. Wybrane materiały zaprezentujemy w innych miejskich placówkach edukacyjnych, a scenariusze udostępnimy na stronie internetowej.

            Realizacja działań projektowych oraz wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły o nowe pomoce oraz oprogramowanie multimedialne w pracowniach przedmiotowych są możliwe dzięki otrzymaniu od Fundacji mBanku dotacji w wysokości ponad 10000 zł.