13 XII 1981 – PAMIĘTAMY!

40 lat temu, 13 grudnia, bezprawnie wprowadzono w całej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stan wojenny. Formalnie trwał on 586 dni. Został zniesiony 22 lipca 1983 r.

W trakcie jego trwania internowano ponad 10 tys. działaczy związanych z „Solidarnością”, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych, a co najmniej kilkadziesiąt osób straciło życie, w tym 9 górników z kopalni „Wujek. Winnych większości przestępstw nie udało się ukarać.

Przepisy stanu wojennego ograniczały podstawowe prawa obywatelskie, m.in.:

  • wprowadzono godzinę milicyjną (do maja 1982),
  • zawieszono działalność organizacji społecznych i związków zawodowych,
  • zmilitaryzowano główne działy gospodarki,
  • zakazano zmian miejsca pobytu,
  • wprowadzono cenzurę korespondencji, tryb doraźny w postępowaniu sądowym,
  • zamknięto kina, teatry, muzea i biblioteki.

Tę ważną rocznicę upamiętniliśmy audycją przypominającą najważniejsze fakty dotyczące wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i zachęcającą do wzięcia udziału w akcji społecznej „Zapal Światło Wolności” będącej znakiem pamięci o ofiarach polityki władz PRL. Przeprowadzone zostały również lekcje tematyczne poświęcone rocznicy.